bjmures.ro Biblioteca Jude?ean? Mure?

bjmures.ro
Title: Biblioteca Jude?ean? Mure?
Keywords: biblioteca,carte,k?nyv,Mures,Maros,cultura,Tg.Mures,Tirgu-Mures,Targu-Mures,Romania, Transilvania,K?nyvtár,Marosvásárhely,Erdély
Description: Biblioteca Judeteana Mures, Tg.Mures, Romania
bjmures.ro is ranked 5497185 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,650. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. bjmures.ro has 43% seo score.

bjmures.ro Information

Website / Domain: bjmures.ro
Website IP Address: 5.2.200.163
Domain DNS Server: ns2.bjmures.ro

bjmures.ro Rank

Alexa Rank: 5497185
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bjmures.ro Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,650
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue $300
Yearly Revenue: $3,650
Daily Unique Visitors 920
Monthly Unique Visitors: 27,600
Yearly Unique Visitors: 335,800

bjmures.ro WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Thu, 28 Jul 2016 10:19:10 GMT
Server Apache/2.2.22
Content-Type text/html

bjmures.ro Keywords accounting

Keyword Count Percentage
biblioteca 27 4.46%
carte 2 0.16%
k?nyv 1 0.08%
Mures 0 0.00%
Maros 2 0.16%
cultura 5 0.56%
Tg.Mures 0 0.00%
Tirgu-Mures 0 0.00%
Targu-Mures 0 0.00%
Romania 0 0.00%
Transilvania 1 0.19%
K?nyvtár 1 0.13%
Marosvásárhely 1 0.22%
Erdély 0 0.00%

bjmures.ro Traffic Sources Chart

bjmures.ro Similar Website

Domain Site Title

bjmures.ro Alexa Rank History Chart

bjmures.ro aleax

bjmures.ro Html To Plain Text

Biblioteca Jude?ean? Mure? Biblioteca Catalogul public Biblioteca digital? Biblioteca video Biblioteca copiilor Biblioteca Teleki-Bolyai Contact Album foto Biblioteca Cuvant de ?ntampinare Prezentare Istoricul bibliotecii Programul de func?ionare Activit??i Sec?ii ?i filiale ?nscrierea Regulamente Situarea bibliotecii Servicii ?mprumut la domiciliu Catalog online Consultare publica?ii Consultare periodice Informare bibliografic? Audi?ii muzicale Internet ?i multimedia Biblioteca digital? Biblioteca video ?ntreab? bibliotecarul Fotocopiere documente Colec?ii Incunabule Cartea veche Editoriale Cataloage Bibliografii Anuare Dic?ionare Reviste Ghiduri Buletinul ?C?r?i noi” Despre noi Colegii no?tri Fo?tii colegi Sus?in?tori Realizatori Album foto Contacte Persoane de contact Rapoarte Rapoarte de activitate Alte informa?ii Declara?ii de avere Statistica vizitatorilor Calendar cultural Julie 2016 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Rubric? de Alina-Dorina Borz Memorial ?ntreb?ri Vremea Click pentru prognoza meteo Bine a?i venit 102 ani, 8 luni, 12 zile de la inaugurarea bibliotecii ora?ului.Scurt istoric. Activit??i Biblioteca Jude?ean? Mure? Afi?ul Afi?ul B?T?LIA C?R?ILOR CONCURS DE LECTUR? Dragi copii ?i adolescen?i, Iat? c? a sosit momentul mult a?teptat de mul?i dintre voi: startul noii edi?ii a concursului de lectur? B?t?lia C?r?ilor. Anul acesta vor fi, ca ?i la edi?ia precedent?, dou? concursuri: ?n limba roman? ?i ?n limba maghiar?, fiecare cu cate dou? categorii: copii (11-13 ani) ?i adolescen?i (14-18 ani). Doritorii se pot aventura ?n b?t?lie la Sec?ia Literatur? ?i la Sec?ia pentru Copii a Bibliotecii Jude?ene Mure?. V? a?tept?m cu drag s? alege?i Cartea anului, s? deveni?i Cititorul anului, c?ci Lectura v? face ?nving?tori! Informa?ii suplimentare pute?i ob?ine la Biblioteca Jude?ean? Mure? - Sec?ia Literatur? ?i la Sec?ia pentru Copii. Mul?umim de pe acum sponsorului edi?iei a treia a concursului de lectur? B?t?lia C?r?ilor - Mure?: S.C. AROBS Transilvania Software S.A. (www.arobs.ro)! . Concursul va avea loc ?n perioada aprilie-septembrie 2016. Vezi ?i: Prezentarea proiectului Formularul de ?nscriere. Lista de c?r?i pentru adolescen?i Regulamentul pentru cititori-limba roman? Regulament pentru cititori-limba maghiar? Lista de c?r?i pentru copii Biblioteca Jude?ean? Mure? Coperta Coperta Album monografic: Biblioteca Jude?ean? Mure? - 100 de ani de existen?? Aspecte inedite, documente rare. Video 100 de ani de Cultur? ?n Mure? Obiceiuri tradi?ionale mure?ene ?n secven?e video. Targu-Mure? * MarosvásárhelyBiblioteca Jude?ean? Mure? * Maros Megyei K?nyvtár Imaginea s?pt?manii Misiunea Bibliotecii Jude?ene Mure? - ?ndeplinirea sarcinilor care ?i revin ?n calitate de bibliotec? jude?ean?, conform legii; - ob?inerea, depozitarea ?i valorificarea ?n condi?ii optime a documentelor necesare bunei inform?ri a utilizatorilor; - diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor ?i accentuarea rolului bibliotecii de furnizor de servicii informa?ionale, de partener ?n procesul de educa?ie permanent? ?i de coordonator al vie?ii culturale mure?ene; - stimularea interesului pentru valorile culturale locale ?i elaborarea unor lucr?ri de referin?? pentru comunitatea local?; - sus?inerea procesului de cercetare ?n domeniul biblioteconomiei; - stimularea dialogul intercultural ?i interetnic prin continuarea schimburilor interna?ionale de publica?ii ?i ini?ierea de noi contacte ?i parteneriate cu biblioteci din str?in?tate; - consolidarea rolului de centru de educa?ie permanent? prin: oferirea unor servicii de calitate tuturor categoriilor de utilizatori, ?ncheierea unor parteneriate cu institu?ii de ?nv???mant de toate nivelele, ONG-uri, alte institu?ii de cultur? sau domenii conexe, locale sau din afara jude?ului; - sus?inerea permanent? a unei politici de promovare a calit??ii resurselor umane, prin perfec?ionarea profesional? a angaja?ilor bibliotecii etc. Biblioteca se ?nscrie ?ntre cele cu implica?ii civilizatoare mai presus decat altele, fiind suma cuno?tin?elor umane la un moment dat. Vechimea ora?ului T?rgu-Mure? se pierde ?n ?ndep?rtata istorie, iar prima atestare documentar? ?l confirm? ca existent ?n anul 1332, ?ntr-un act de plat? a d?rilor. La mai bine de 200 de ani, ?n 1557, aici era men?ionat? o bibliotec? pe lang? un a?ez?mant instructiv-educativ Schola Particula, prima de acest fel de pe cuprinsul Romaniei. Acesteia i-a urmat ctitoria guvernatorului Transilvaniei Teleki Sámuel (1731-1822), originar din Gorne?ti jud. Mure?, care, pe timpul cand era la Viena, gande?te ?i pune ?n aplicare planul unei mari biblioteci europene, institu?ie care va tezauriza resursele mateiale ale ?ntinselor mo?ii de pe Valea Mure?ului, ?n rezerve spirituale. Numit? azi Biblioteca Teleki-Bolyai, ea face parte integrant? din Biblioteca Jude?ean? Mure?, ca sec?ie distinct? prin valoarea ?i profilul colec?iilor. Situat? ?n impozantul Palat al Culturii din T?rgu-Mure?, Biblioteca Jude?ean?, cu zestrea ei de peste 900.000 de volume, se afl? pe primul loc printre bibliotecile publice din ?ar? cu o tradi?ie de peste 200 de ani. Magyar Info Testare Vizita?i Biblioteca Deschis Biblioteca Jude?ean? Mure? este deschis? pentru public de luni pan? vineri, ?ntre orele 9-20. mai mult... Serviciile oferite Biblioteca ofer? utiliza-torilor o gam? larg? de servicii legate de publica?ii ?i Internet ... mai mult... Buletinul ?C?r?i noi? Periodic v? punem la dispozi?ie lista titlurilor recent achizi?ionate, sub forma unei publica?ii electronice. mai mult... Biblioteca ?Targu-Mure?” din Chi?in?u Sectorul Ra?cani din Chi?in?u dispune de 13 filiale ale Bibliotecii municipale ?B.P.Hasdeu”. Biblioteca "Targu-Mure? " este una dintre ele... mai mult... Biblioteca ?I. Minulescu? - Nürnberg Platforma Cultural? A?II ROM?NI * Biblioteca Jude?ean? Mure? v? invit? s? participa?i cu DONA?II de c?r?i ?i alte categorii de documente... mai mult... American Corner Sediul ?AMERICAN CORNER ” se afl? la parterul Hotelului ?PARC” (intrare dinspre strada Prim?riei)... mai mult... Sus?in?torii no?tri Vizite ?n pagina start Sunt 3 vizitatori online Grafica ?i WebDesign: Alexandru Tcaciuc C?utare Pe Web ?n bibliotec? Votati acest site! Nota10987654321 Media: 9 din 506 voturi ?2003 Biblioteca Jude?ean? Mure?

bjmures.ro Whois

Domain Name: BJMURES.RO